การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน
สินค้าสมาร์ทโฟนรับประกันโดยศูนย์บริการตามแบรนด์นั้นๆ โดยเงื่อนไขการรับประกันจะระบุไว้ในใบรับประกัน

สินคหมดประกันในกรณี สินค้ามีรอยตกแตก มีการตกน้ำหรือโดนความชื้น มีการแกะซ่อมตัวเครื่อง


Visitors: 699,765