การรับประกันสินค้า

สินค้าสมาร์ทโฟนรับประกันโดยศูนย์บริการตามแบรนด์นั้นๆ โดยเงื่อนไขการรับประกันจะระบุไว้ในใบรับประกัน

สินค้าหมดประกันในกรณี สินค้ามีรอยตกแตก มีการตกน้ำหรือโดนความชื้น มีการแกะซ่อมตัวเครื่อง


Visitors: 717,591