เสือป่า-สแควร์ รับรางวัลรางวัล Top of The Year 2018

21 มีนาคม 2562
เสือป่า-สแควร์ ได้รับรางวัล Top of The Year 2018 จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า จ.สงขลา