Nas Challenge 2017

เสือป่า-สแควร์ ผู้สนับสนุนหลักกิจกรรม Nas Challenge 2017 โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้ นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรัง กำหนดจัดการแข่งขันรถขับเคลื่อนสี่ล้อ รายการแนสชาเลนจ์ 2017 (NAS CHALLENGE 2017) ขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2560 โดยใช้สนามแข่งขันเขาจำปา อำเภอเมืองตรัง เป็นสนามการแข่งขัน ss.5-ss.7 ทุกรุ่น และมีพิธีเปิดการแข่งขันและพิธีปล่อยรถในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณหอนาฬิกาจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง
สำหรับการแข่งขันรถยนต์ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ (Off Road) รายการแนสชาเลนจ์ 2017 (NAS CHALLENGE 2017) ย่อมาจาก THE NATURE ADVENTURE OF SOUTHERN THAILAND นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการออฟโรดเมืองไทย และเป็นความยิ่งใหญ่ของกิจกรรมการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เป็นการจัดงานต่อเนื่องจากการแข่งขันครั้งแรกเมื่อปี 2547 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และในแต่ละครั้งที่ผ่านมามีนักแข่งขันระดับแนวหน้าของเมืองไทย ที่เป็นสมาชิกของชมรมออฟโรดทั่วประเทศ และผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านรูปแบบการแข่งขันที่ไม่เหมือนรายการใด นักแข่งจะต้องใช้ทักษะ ฝีมือ ประสบการณ์ ชิงไหวพริบทุกขณะทำการแข่งขัน ทำให้การแข่งขันมีความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ตลอดเวลา พร้อมสัมผัสกับธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด โดยได้รับการรับรองการแข่งขันจาก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) และได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตรัง สมาพันธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทย ชมรมบูมเมอแรงออฟโรดจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รักการขับขี่รถยนต์ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ (Off Road) และเป็นผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดในจังหวัดตรัง มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี