อัพเดตแอพ SuapaTrang Version 2.21.2

แอพ SuapaTrang อัพเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.21.2 ครับ