เสือป่า-สแควร์ รับรางวัล Best Sale 2017

22 มิถุนายน 2560
เสือป่า-สแควร์ ได้รับรางวัล The Best Sale 2017 จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)  ณ โรงแรม ดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท จ. กระบี่
Visitors: 653,550